Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ theo dõi mức tối thiểu tuyệt đối với những thông tin cần thiết để vận hành dịch vụ này. Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ do notevn.com cung cấp.

Cookie trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để nâng cao trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của bạn cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Bạn có thể chọn đặt trình duyệt web của mình để từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu bạn làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động đúng.

Chúng tôi không thu thập dữ liệu của bạn

- Chúng tôi không theo dõi người dùng. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ công cụ theo dõi nào của bên thứ ba (Google Analytics, Piwik, ...).
- Nếu bạn có tài khoản NoteVN, chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi phiên đăng nhập tài khoản của bạn.
- Nếu bạn có tài khoản NoteVN, địa chỉ email và mật khẩu của bạn sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi. Thông tin này không bao giờ rời khỏi máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ email của bạn địa chỉ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Mật khẩu tài khoản của bạn được lưu trữ hash và salt sử dụng bcrypt.
- Chúng tôi ghi lại địa chỉ IP của bạn cùng với thông tin tài khoản của bạn những lần đăng nhập vào tài khoản NoteVN của bạn. Điều này được sử dụng để tạo lại những gì đã xảy ra trong trường hợp tài khoản của bạn bị xâm phạm. Chúng tôi sẽ không tiết lộ địa chỉ IP của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Địa chỉ IP sẽ bị xóa sau 30 ngày.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng cho người khác kể cả các công ty quảng cáo. NoteVN nói không với quảng cáo.

Thay đổi chính sách bảo mật này

NoteVN có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang chính của Trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập hay không. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày: 25 tháng 8 năm 2023