Cài đặt tiện ích mở rộng (extension) của notevn để theo dõi các note của bạn và lưu
Notevn Tracker
Hướng dẫn cài đặt tiện ích: Click vào đây