Trình tạo mã JSFudge

JSFuck là một style lập trình rất khó hiểu dựa trên những thành phần cốt lõi của javascript. Nó chỉ sử dụng 6 ký tự để viết và chạy code..
Ghi chú: Nhập văn bản vào ô ở dưới và nhấn nút "Mã hóa" để mã hóa và "Giải mã" để làm điều ngược lại.


Xem danh sách đầy đủ của JSFudge tại đây.