Đổi văn bản thành MarkDown

Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu với cú pháp văn bản thô, được thiết kế để có thể dễ dàng chuyển thành HTML và nhiều định dạng khác sử dụng một công cụ cùng tên. Bạn có thể xem MarkDown tab của bạn bằng cách truy cập https://textvn.com/markdown/[Tên tab của bạn]
Ghi chú: Copy văn bản có hiệu ứng và nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.