Trình tạo mã MD5

MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một thuật toán mã hoá, theo chuẩn RFC 1321.
Ghi chú: Nhập văn bản vào ô ở dưới và nhấn Enter.


MD5 là mã băm, vì thế nó chỉ có 1 chiều và bạn không thể giải mã.