Trình mã hóa ROT13

ROT13 (rotate by 13 places) là phương pháp mã hóa xoay vòng 13 vị trí. Nó là một dạng mã hóa văn bản thô bằng cách thay thế kí tự trong văn bản bằng kí tự khác.
Ghi chú: Chọn phương pháp xoay từ 1 đến 25 và nhập văng bản vào ô.


Để giải mã hóa ROT13, bạn chỉ cần nhập đoạn mã ROT13 vào ô bên trên, đoạn mã gốc sẽ được giải mã ra ô dưới.