Một cách mới để thêm hình vào note qua NoteVN CDN

Xin chào,

Lưu trữ và sử dụng hình ảnh của bạn trên notevn một cách dễ dàng hơn bao giờ hết bằng tính năng tải hình lên mới nhất.

Đầu tiên hãy đọc bài blog này nếu bạn chưa biết cách tải lên ảnh bằng 2 tổ hợp phím Ctrl + C và Ctrl + V

Trước đây việc tải lên hình ảnh sẽ không hiển thị được trong note của các bạn, các bạn chỉ có thể insert url. Việc copy url cũng cần một chút gì đó gọi là kiên nhẫn và cẩn thận, vì chỉ cần sơ xuất một chút thì bạn có thể copy nhầm url.

Nhận biết được vấn đề đó, đã có một chút thay đổi về tải lên hình ảnh, tập tin tại NoteVN. Sẽ có 2 nút mới được thêm vào ngay bên cạnh liên kết của hình ảnh vừa được tải lên đó là nút Sao chép và nút Thêm vào ghi chú của bạn. Chi tiết các nút được thể hiện như sau.

Nút Hiển thị Chức năng
Sao chép Hiển thị với tất cả loại tập tin Sao chép liên kết tới tập tin
Thêm vào ghi chú hiện tại Chỉ hiển thị với tập tin là hình ảnh Thêm hình ảnh ở trong liên kết tập tin vào ghi chú mà bạn đang mở (nơi con trỏ văn bản của bạn đang đặt trong ghi chú).

Các đường dẫn hữu ích cho các bạn:

Chúc bạn mọi điều tốt lành,

Bình luận

Chức năng bình luận hiện không khả dụng